Zakres kompetencji i usług Konsulatu

Konsulat Honorowy RP w Kirgistanie pełni funcje konsularne na terenie Republiki Kirgiskiej.

Okręg konsularny obejmuje siedem rejonów: Batken, Dżalalabad, Issyk-Kul, Naryń, Osz, Talas i Czuj oraz 2 miasta o znaczeniu krajowym: Biszkek i Osz.

Konsulat Honorowy RP w Republice Kirgiskiej powstał w celu intensyfikacji obustronnych stosunków kirgisko-polskich, a także w celu ochrony interesów obywateli RP na terenie Kirgistanu.

Jednym z podstawowych zadań Konsulatu Honorowego jest promowanie handlu, rozwój stosunków gospodarczych, kulturalnych i naukowych między Polską i Kirgistanem, jak również wspieranie i umacnianie przyjaznych relacji między tymi państwami. W swojej działalności Konsulat Honorowy kieruje się postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 r., powszechnie uznanymi normami i zasadami prawa międzynarodowego oraz umowami dwustronnie podpisanymi między Republiką Kirgiską i Rzeczpospolitą Polską.

Konsulat Honorowy RP w Republice Kirgiskiej nie ma prawa decydowania o wydawaniu wiz. Prawo decyzji w sprawie wydania wiz Schengen i krajowych obywatelom Republiki Kirgiskiej i obywatelom innych państw, przebywającym na terytorium Kirgistanu ma Konsulat Generalny RP w Ałmaty.

Konsulat Honorowy RP w Republice Kirgiskiej ma prawo przyjmowania od obywateli Kirgistanu i cudzoziemców znajdujących się na terytorium RK dokumentów wymaganych do otrzymania wiz Schengen i krajowych oraz przekazania owych dokumentów do Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty. Konsulat Honorowy otrzymuje z Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty i przekazuje wizy obywatelom Kirgistanu i obywatelom innych obcych przebywającym na terytorium Republiki Kirgiskiej.

Oprócz tego, Konsulat Honorowy w RK pełni następujące funkcje:

  • udziela pomocy Polakom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (areszt, śmierć polskiego obywatela);
  • przyjmuje i rejestruje informacje i dokumenty o narodzinach lub śmierci obywateli polskich i wysyła je do wyższej instancji;
  • organizuje punkty spotkań dla Polaków mieszkających za granicą (wybory, itp.);
  • przekazuje ewentualne prośby i wnioski do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej (Astana), np. dotyczące dowodów osobistych, obywatelstwa, paszportów, zaświadczeń o miejscu pobytu i innych zaświadczeń konsularnych, itp.);
  • okazuje wsparcie polskim gościom i dziennikarzom przybywającym do Kirgistanu;
  • podejmuje różne działania w celu promowania wymiany kulturalnej;
  • prowadzi działalność informacyjną i zapewnia dystrybucję broszur i innych materiałów, dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej.