Informacje ogólne

 

Kirgistan, oficjalnie Republika Kirgiska – państwo położone we wschodniej Azji środkowej.

Stolicą Kirgistanu jest Biszkek.

 

Położenie geograficzne. Kirgistan położony jest w większości w zachodniej i centralnej części Tienszanu i północnego Pamiru. Na północy graniczy z Kazachstanem, na wschodzie – z Chinami, na południu z Tadżykistanem, na zachodzie – z Uzbekistanem. Łączna długość granicy wynosi 3 878 km. Geograficznie kraj jest wyraźnie podzielony na dwie części północną i południową.

 

Powierzchnia Kirgistanu wynosi 198 500 km² i według tego wskaźnika kraj jest na 86 miejscu na świecie. Nie ma dojścia do morza. Ponad trzy czwarte terytorium kraju zajmują góry. Szczyt Zwycięstwa, mający wysokość 7439 m to najwyższy punkt kraju (najbardziej na północ wysunięty siedmiotysięcznik na ziemi od strony Chin). Obszar Kirgistanu usytuowany jest w obrębie dwóch systemów górskich. Jego północno-wschodnia część, większa pod względem powierzchni, leży w paśmie górskim Tienszanu, a południowo-zachodnia – w masywie Pamiro-Ałaju. Cały obszar kraju położony jest powyżej 401 m n.p.m. Ponad połowa jego terytorium znajduje się na wysokości od 1000 do 3000 m, a około jedna trzecia na wysokości od 3000 do 4000 m.

Republika Kirgiska posiada bogate zasoby wodne. W dorzeczach siedmiu największych rzek znajduje się ponad 28000 rzek i źródeł, z których 90% ma długość przynajmniej 10 km. Kraj ma ponad 6500 lodowców.

W Kirgistanie jest ponad 2000 jezior i sztucznych zbiorników. Jeziora zajmują 3,4% powierzchni. Około 90% z nich to wysokogórskie zapory wodne i jeziora zamknięte. Na północnym wschodzie, na wysokości 1609 m n.p.m., znajduje się piąte na świecie co do wielkości i szóste pod względem głębokości jezioro, które należy do głównych atrakcji Kirgistanu, to jezioro Issyk-Kul. Położone jest w Kotlinie Issykulskiej pomiędzy łańcuchami Terskei Ala-Too (na południu) i Kungei Ala-Too (na północy). Wśród większych jezior można wymienić również Son-Kul i Czatyr-Kul.

 

Klimat. Kirgistan położony jest w strefie klimatu kontynentalnego: mroźne zimy i gorące lata z dużymi lokalnymi różnicami w zależności od wysokości n.p.m. W lipcu średnia temperatura na nizinach waha się od +20°С do +30°С (najwyższa temperatura może przewyższać +40°С), natomiast na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza temperatura w lipcu może wynieść nie więcej niż +10°C. w Kirgistanie jest dużo słońca. Średnie roczne usłonecznienie waha się w granicach 2500-2700 godzin.

Zimą na całym obszarze kraju występują mrozy. Średnia temperatura stycznia wynosi od -1°С do -10°C (w górach od -10°С do -25°С). Najwyższe opady występują w górach, głównie w postaci śniegu; maksymalny poziom 1000 mm osiągają na stokach Kotliny Fergańskiej. Opady deszczu wahają się od 250 mm do 500 mm w regionie Talasu; nad jeziorem Issyk-Kul od 200 mm na zachodzie do 600 mm na wschodzie. Deszcz i śnieg pada zazwyczaj jesienią, zimą i wiosną, czasem śnieg może spaść również w maju.

 

Liczba ludności Kirgistanu – ponad 5,3 mln (101 miejsce na świecie). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 26 osób na 1 km². Kraj jest zamieszkany przez przedstawicieli ponad 80 narodowości. Rdzeń ludności kraju72,16% to Kirgizi. Kirgizi zamieszkują teren całego kraju z przewagą na obszarach wiejskich. Rosjanie stanowią 6,87%, skupieni są głównie w miastach i wsiach na północy kraju. Uzbecy, stanowiący 14,34% populacji są skoncentrowani w południowo-zachodniej części kraju na terenach przygranicznych z Uzbekistanem.

 

Podział administracyjny Republiki Kirgiskiej jest trzystopniowy. Pierwszy stopień stanowi 7 regionów i dwa miasta o znaczeniu krajowym (Biszkek i Osz). Regiony są podzielone na 35 rejonów i 13 miast o znaczeniu regionalnym. Biszkek, miasto o znaczeniu krajowym, jest podzielony na cztery dzielnice. Rejony dzielą się na wiejskie okręgi, miasta o znaczeniu rejonowym i wioski typu miejskiego. Wiejskie okręgi podzielone są na wsie.

 

Ze względu na ustrój polityczny Kirgistan jest republiką parlamentarną z trójdzielnym systemem władzy. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament Dżogorku Kenesz, władzę wykonawcząrząd kierowany przez premiera i sądowniczą Sąd Najwyższy RK i sądy rejonowe. Parlament i premier mają znacznie większą moc i władzę niż prezydent. Głową państwa jest Prezydent Republiki Kirgiskiej, Ałmazbek Atambaew, wybrany 30 października 2011 r. System polityczny jest określony przez Konstytucję Republiki Kirgiskiej, która została przyjęta w referendum 27 czerwca 2010 r.

 

Produkt Krajowy Brutto.
Łącznie (według MFW w 2011 r.)5,4 miliardów USD (135 miejsce na świecie).
Na osobę 1000 USD
.

 

Wskaźnik rozwoju społecznego ((ang. Human Development Index, HDI)0,615 (126 miejsce na świecie).

 

Język urzędowykirgiski. Język rosyjski jest językiem urzędowym i językiem komunikacji pomiędzy grupami etnicznymi.

 

Waluta narodowa – som kirgiski (KGS).

 1 som = 100 tyjin.

Domena internetowa
            .kg

Numer kierunkowy
             +996

Strefa czasowa
                    UTC +6