Symbole narodowe

Flaga narodowa

Flaga państwowa Republiki Kirgiskiej jest koloru czerwonego, w centrum której znajduje dysk słoneczny z czterdziestoma jednolicie rozmieszczonymi promieniami koloru złotego. W środku słonecznego dysku wpisane jest na czerwono sklepienie tradycyjnej kirgiskiej jurty – tundiuk.

Szerokość flagi stanowi trzy piąte jego długości. Średnica promieni wynosi trzy piąte szerokości flagi. Stosunek średnicy dysku słonecznego i promieni trzy do pięciu. Średnica tundiuka stanowi połowę średnicy promieni.

Czerwony kolor flagi symbolizuje męstwo i odwagę, złote słońce, otoczone promieniami, reprezentuje spokój i dobrobyt, a tundiuk jest symbolem domu ojca w najszerszym znaczeniu tego słowa oraz Ziemi jako Wszechświata. 40 jednolicie rozmieszczonych promieni dawnych plemion kirgiskich, które jednocząc się utworzyły współczesny Kirgistan. Tundiuk symbolizuje jedność narodów, zamieszkujących kraj. Czerwony kolor był również kolorem flagi Manasa. (Manas – tytułowy bohater kirgiskiego eposu, heros, który zjednoczył Kirgizów).

Herb

Oficjalny państwowy symbol Republiki Kirgiskiej. Został opracowany przez A. Abdrajewa i C. Dubanajewa i zatwierdzony 14 stycznia 1994 decyzją Dżogorku Kenesza (Parlamentu KR).

Herb przedstawia sokoła z rozpostartymi skrzydłami, który symbolizuje wolność i niepodległość kraju. Sylwetka słońca jest symbolem życia, bogactwa i obfitości. Przedstawia również klejnot Kirgistanu – jezioro Issyk-Kul, otoczone wysokimi skalistymi grzbietami gór Ala- Too. Szczyty gór, oświetlone przez słońce są podobne do tradycyjnego kirgiskiego nakrycia głowy – kałpaka.

Hymn

Jeden z symboli państwowych Kirgistanu, wraz z flagą i herbem. Hymn został zatwierdzony uchwałą Parlamentu Republiki Kirgiskiej 18 grudnia 1992 roku.

Słowa: G. Sadykow, S. Kuluewa.
Muzyka: N. Dawlesova, K. Moldobasanowa.
Tłumaczenie na rosyjski z kirgiskiego: K.Akmatowa . i M. Rudowa.

Tłumaczenie na język polski: R. Matusiak

 

Tekst hymnu:

Wysokie góry, doliny i pola —

Ziemia nasza ojczysta, najdroższa.

Ojcowie nasi mieszkali wśród Ala-Too,

Zawsze święcie chroniąc swej ojczyzny.

 

Refren:

Naprzód, narodzie kirgiski,

Drogą wolności podążaj!

Wzrastaj, rozkwitaj,

Bądź panem swego losu!

 

Naród nasz od zawsze otwarty na przyjaźń,

Jedność i przyjaźń w sercu chroni.

Ziemio kirgiska, ojczyzno

Promieniami słońca błyszcząca.

 

Refren:

Spełniły się marzenia i nadzieje ojców.

I sztandar wolności powiewa nad nami.

Dziedzictwo ojców naszych

Na chwałę synów swoich oddamy.