Stosunki polsko-kirgiskie

Rzeczpospolita Polska uznała niepodległość Republiki Kirgiskiej 27 grudnia 1991 roku.

Stosunki dyplomatyczne między dwoma państwami zostały nawiązane 10 grudnia 1992 roku.

 Od 1 marca 2007 r. Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Republiki Kirgiskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Wiedniu jest Lidia Adamkałyjewna Imanaliewa.

Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej z siedzibą w Astanie jest Jacek Kluczkowski.

Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej z siedzibą w Biszkeku jest Aleksander Zlatkin .

Współpraca polityczna

18-20 listopada 1998 r. miała miejsce oficjalna wizyta Prezydenta RK A. Akajewa w Polsce.

18 stycznia 2002 r. strona polska zwróciła się z prośbą o pozwolenie na stacjonowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kirgistanie w ramach operacji «Enduring Freedom», na co rząd KR wyraził zgodę.

30 kwietnia 2002 r. miała miejsce wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP W. Cimoszewicza w Kirgistanie.

24-25 października 2002 r. odbyła się oficjalna wizyta Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego w Kirgistanie. Podczas wizyty kirgiscy przywódcy przekazali A. Kwaśniewskiemu oryginały dokumentów archiwalnych dotyczących 5 Kresowej Dywizji armii generała Andersa, co zostało wysoko ocenione przez stronę polską.

15-17 marca miała miejsce druga oficjalna wizyta Prezydenta RK A. Akajewa w Polsce. W ramach jej programu odbył się wyjazd delegacji kirgiskiej do Krakowa zorganizowany przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Adamika oraz wizyta w Uniwersytecie Jagiellońskim.

22-24 czerwca 2004 r. z wizytą w Kirgistanie przebywała polska delegacja pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, A. Majkowskiego. Podczas wizyty stronie polskiej przekazano 293 kopie dokumentów archiwalnych o Polakach zamieszkujących na terenie Kirgistanu.

6 września 2007 r. w Kirgistanie miała miejsce wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa RP, P. Stycznia wraz z polskimi parlamentarzystami, w czasie której odbyto spotkania z Wicemarszałkiem Parlamentu RK E. Ałymbekowem i kierownictwem Państwowej Agencji Architektury i Budownictwa RK. Celem wizyty było zapoznanie członków delegacji z gospodarką Kirgistanu, a w szczególności z sytuacją w dziedzinie budownictwa, a także intensyfikacja współpracy gospodarczej pomiędzy Kirgistanem i Polską.

20 września 2007 roku polska delegacja pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, P. Kowala złożyła wizytę w Biszkeku w celu przeprowadzenia obustronnych konsultacji politycznych pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych RK i RP.

20-21 maja 2008 r. Premier Kirgistanu I. Czudinow złożył wizytę roboczą w Polsce. W ramach tej wizyty odbyło się I posiedzenie Kirgisko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Gospodarczej i Forum Biznesu «Kirgistan-Polska».

21 maja 2008 r. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski odbyły się II kirgisko-polskie konsultacje zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych Kirgistanu E. Ibraimowa z zastępcą Ministra Spraw Zagranicznych RP A. Kremerem.

14-18 grudnia 2011 – Polskę odwiedziła eksprezydent Republiki Kirgiskiej Roza Otunbajewa, która wzięła udział w Forum «Europejskie Dni Rozwoju – 2011» zorganizowanym w ramach polskiej prezydencji w UE.

29 marca 2012 – w Biszkeku miało miejsce otwarcie Konsulatu Honorowego RP w RK.

Współpraca gospodarcza

Łączna wartość obrotu handlowego w 2011 r. wyniosła 29,8 mld USD, z czego import – 29,1 mld USD, eksport – 0,7 mld USD.

Importowane są: cukier, wyroby cukiernicze, produkty farmaceutyczne, substancje perfumeryjne i kosmetyki, wyroby z papieru, meble i akcesoria meblowe, maszyny i inne wyroby gotowe.

W ramach wizyty roboczej Premiera RK I. Czudinowa w Polsce, w dniach 20-21 maja 2008 r., odbyło się I posiedzenie Kirgisko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Gospodarczej i Forum Biznesu «Kirgistan-Polska».

Począwszy od 2006 r. przedstawiciele Kirgistanu uczestniczyli w corocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym «Krynica».

Co roku w Biszkeku odbywa się Polsko-Kirgiski Wieczór Biznesu, w którym uczestniczą przedstawiciele polskiego biznesu, Stowarzyszenia Przedsiębiorców RK i przedstawiciele mediów.

Każdego roku, przy wsparciu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RK, przedstawiciele polskiego biznesu uczestniczą w Międzynarodowych Targach Przemysłowych Bishkek Build.

27-28 czerwca 2012 r. w Biszkeku odbyło się II posiedzenie Polsko-Kirgiskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej i II Forum Biznesu «Kirgistan-Polska».

Współpraca kulturalna

Współpraca z Polską w tym zakresie prowadzona jest w ramach umowy między Rządem RK a Rządem RP w dziedzinie kultury i nauki, podpisanej 5 czerwca 1993 roku w Warszawie, a także w ramach Programu Wykonawczego między rządem RK a rządem RP o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki.

Obecnie na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim studiuje 6. kirgiskich studentów i 2. doktorantów. W 1999 r. przy aktywnym wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w RK, na Wydziale Filologii KNU otworzono nowy kierunek – filologię polską.

Wspólnym wysiłkiem polsko-kirgiskiej grupy została przetłumaczona na język polski książka «Kirgistan: Historia – Społeczeństwo – Polityka» pod redakcją profesora Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Bodio. Podczas wizyty w Polsce w marcu 2004 r. Prezydent RK A. Akajew odznaczył prof. T. Bodio orderem «Danaker» za jego wielki wkład w umacnianie przyjaźni polsko – kirgiskiej.

Od 1998 r. Kirgistanie działa Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe «Odrodzenie», jego założycielem i prezesem jest Zenona Ślązak-Begaliewa.

25-27 sierpnia 2004 r. na zaproszenie Fundacji Charytatywnej «Meerim», z wizytą w Kirgistanie przebywała żona Prezydenta RP J. Kwaśniewska, która uczestniczyła w pracy Szkoły Tolerancji «Tęczowy most».

8 listopada 2007 r. w Dżalalabadzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej polskim żołnierzom armii generała Andersa, tragicznie zmarłym w Dżalalabadzie w 1942 r.

W okresie od 6 do 13 lutego 2008 r. przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Kirgiskim Muzeum Narodowym Sztuk Plastycznych im. G. Ajtiewa zorganizowano wystawę «Młoda grafika polska».

Od 21 do 26 czerwca 2009 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Biszkeku odbyli staż w wydziałach Urzędu Miejskiego miasta Warszawy, w celu zapoznania się ze strukturą miejscowego samorządu terytorialnego, zasadami pracy oraz strategią rozwoju stolicy Polski do 2020 roku.

W okresie od 2 do 9 października 2009 r. w Biszkeku odbyły się Dni Kultury Polskiej.

W związku z 200-leciem urodzin polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, a także w celu umocnienia więzi kulturalnych, w Kirgistanie w 2010 r. zorganizowano szereg koncertów, poświęconych twórczości F. Chopina. Oprócz tego, 11 grudnia 2010 r. miała miejsce ceremonia odsłonięcia popiersia F. Chopina w Kirgiskim Konserwatorium Narodowym, a także tablicy pamiątkowej przy ulicy Fryderyka Chopina w Biszkeku.

23 maja 2011 r. w Biszkeku podpisano memorandum między Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim i Ambasadą RP w RK oraz memorandum o współpracy miedzy Kirgiskim Uniwersytetem Narodowym im. Dż. Bałasagyna i Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również w Kirgiskiej Bibliotece Narodowej otwarto Centrum Literatury i Kultury Polskiej.

W okresie od 23 marca do 15 maja 2012 r. przy współpracy Ambasady RP w RK w hotelu HYATT, a następnie Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytecie Słowiańskim miała miejsce wystawa prac współczesnego polskiego grafika, profesora Akademii Sztuk Plastycznych w Gdańsku, Janusza Akermana.