Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c10/h06/mnt/149653/domains/hkrp.kg/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257
Ogłoszenie w sprawie dyżuru :: Ogłoszenia :: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgiskiej

Ogłoszenie w sprawie dyżuru

07.02.2017, 10:44

 Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informuje, że w dniach 11 i 12 lutego 2017 r. w siedzibie Konsulatu Honorowego RP w Biszkeku ul. Gogola 28a odbędzie się dyżur konsularny.

11 lutego (sobota) godz. 14:00 – 17:00 – konsultacje ws. Karty Polaka i repatriacji

godz. 17:00 – 19:30 – dyżur konsularny

12 lutego (niedziela) godz. 11:00 – 15:00 – dyżur konsularny


UWAGA: Podczas dyżuru konsularnego nie będzie możliwości złożenia wniosku o paszport 10 letni (biometryczny), a także złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej i wizy Schengen.
Za przyjęcie wniosków i realizację czynności konsularnych podczas dyżuru wnioskodawca zobowiązany będzie uiścić opłatę konsularną zgodnie z tabelą opłat konsularnych, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych.Dokument dostępny jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002237

Opłaty konsularne będą przyjmowane w gotówce w walucie euro.

Sprawy z zakresu Karty Polaka i repatriacji są całkowicie zwolnione z opłat.

Pytania dotyczące trybu realizacji podczas dyżuru interesujących Państwa czynności konsularnych prosimy kierować na adres mailowy Konsulatu Generalnego RP w Ałmaty: almaty.kg.sekretariat@msz.gov.pl