Dyżur konsula w Biszkeku

12.06.2019, 11:23

W dniu 09 czerwca 2019 r. w siedzibie Konsulatu Honorowego RP w Biszkeku odbył się dyżur konsularny. W tym celu z Ałmaty przyjechał Vice-konsul Pan Marek Strześniewicz. 
W ciągu dyżuru Konsulat Honorowy RP w RK odwiedzili obywatele Kirgistanu z różnych regionów.