List okolicznościowy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk

10.04.2020, 14:59

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii

A. Materiały dla nauczycieli i edukacja on-line
a. Materiały dostępne na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.gov.pl/web/edukacja
b. Materiały z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej przygotowane przez Ministra Edukacji Narodowej: www.epodreczniki.pl (na platformie dostępne są scenariusze zajęć, e-podręczniki, gra edukacyjna)
c. Poradnik dla nauczycieli „Jak Uczyć Oline?” przygotowany przez nauczyciela kształcenia na odległość p. E. Beczek z ORPEG (http://www.orpeg.pl/index.php/home/aktualnosci/9-aktualnosci/2030-jak-uczyc-online-poradnik-dla-nauczycieli).
d. Platforma naukowa z dostępnymi zasobami do treści literackich, historycznych, geograficznych oraz z zakresu przedmiotów ścisłych (https://epodreczniki.pl).
e. Nauczanie języka polskiego jako obcego – płatny kurs e-learningowy dla nauczycieli chcących udoskonalić swoje umiejętności, organizowany przez SWP (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7119).
f. Zajęcia online - rozwiązania technologiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego. (https://znp.edu.pl/zajecia-online-materialy-dla-nauczycieli-i-uczniow/).
g. Bezpłatne materiały edukacyjne ORPEG – portal „Włącz Polskę” (http://www.wlaczpolske.pl/) czyli zestawy edukacyjne dla uczniów w każdym wieku.
h. Profil ORPEG na YouTube – cykl filmów animowanych o historii Polski (https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8)
i. Pozostałe zasoby naukowe:
o Scholaris (http://scholaris.pl/) ,
o Otwarte Zasoby (https://otwartezasoby.pl/),
o Narzędzia Online nie tylko dla nauczyciela (http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/ciekawe-narzedzia-nie-tylko-online-dla-kazdego-nauczyciela/).
(…)

B. Konkursy
a. Konkurs historyczny Patria Nostra – realizowany w formule internetowej – polega na wykonaniu filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski (https://konkurs-patrianostra.pl/konkurs-swiatowy). Termin nadsyłania prac to 31 maja.
b. Konkurs plastyczny (najładniejsza pisanka i koszyk wielkanocny) lub literacki (opowieść o tradycjach wielkanocnych) dla uczniów polskich szkół z całego świata, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacyjne oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny w Australii. (http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7121). Termin nadsyłania prac to 11 kwietnia.
c. I Konkurs plastyczny „Polska Wielkanoc” organizowane przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nueastra Casa”, Stowarzyszenie Dom Polski w Getafe-Madryt i Stowarzyszenie im. K. Wojtyły w Segovii przy współudziale Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Termin nadsyłania prac 30 kwietnia na adres asociacionpolaca.karolwojtyla@gmail.com
(…)

C. Lektury w j. polskim dostępne on-line
a. https://lektury.gov.pl/
b. https://polona.pl/
c. https://wolnelektury.pl/
d. https://www.academica.edu.pl
(…)

D. Kultura – Muzea. Lekcje historii i lekcje muzealne on-line
Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów.
a. Muzeum Historii Polski http://muzhp.pl/pl/
b. Muzea Narodowe w Warszawie (zwiedzanie lekcje) http://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/
c. Muzeum Narodowe w Krakowie https://mnk.pl/
d. Muzea Narodowe w Kielcach (zwiedzanie i lekcje) https://mnki.pl/
e. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (lekcje) http://www.auschwitz.org/edukacja/e-learning/
f. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach https://domjp2.pl/2020/04/02/robimy-wielkanocna-palme-warsztaty-online/ oraz https://domjp2.pl/2020/03/17/zostanwdomu/
g. Centrum Myśli JPII https://www.centrumjp2.pl/nauka/instytut-badan-naukowych/
h. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html
i. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku https://muzeumpilsudski.pl/
j. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie https://www.wilanow-palac.pl/edukacja/e_edukacja
k. Zamek Królewski na Wawelu https://wawel.krakow.pl/
l. Muzeum Historyczne Warszawy: https://www.polska.travel/pl/muzea/muzeum-historyczne-m-st-warszawy
m. Muzeum Powstania Warszawskiego https://www.1944.pl/artykul/muzeum-on-line,2453.html
n. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
o strona główna https://zacheta.art.pl/pl;
o edukacja dla dzieci, młodzieży i dorosłych https://zacheta.art.pl/pl/edukacja/
o. Muzeum Żydów Polskich
o strona główna https://polin.pl/pl;
o edukacja https://polin.pl/pl/bezplatne-warsztaty-edukacyjne-online

E. Skanseny (muzea wsi)
a. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku- największy skansen w Polsce http://skansen.mblsanok.pl
b. Park Etnograficzny Kultury Ludowej w Kolbuszowej - prezentuję kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
c. Muzeum Wsi Radomskiej - gromadzi budynki z terenów pogranicza mazowsza i ziemi kieleckiej http://www.muzeum-radom.pl/
d. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - prezentuje budownictwo z: Beskidu Śląskiego, podregionu podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, lublinieckigo i regionu Zagłębia Dąbrowskiego http://www.muzeumgpe-chorzow.pl
e. Muzeum etnograficzne w Ochli - prezentuje zabudowania z czterech sąsiadujących ze sobą regionów: Dolnego Śląska, Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc i obszaru środkowo-lubuskiego. Dodatkowo Muzeum posiada zabudowania z terenów historycznej Bukowiny http://www.muzeumochla.pl/
f. Muzeum Wsi Opolskiej http://www.muzeumwsiopolskiej.pl
g. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach przedstawia wieś wielkopolską oraz dworek szlachecki http://www.lednicamuzeum.pl/
h. Muzeum Wsi Lubelskiej prezentuje Wyżyna Lubelska, Zespół Dworski, Roztocze, Podlasie i Polesie Lubelskie, Powiśle oraz Nadbuże http://www.skansen.lublin.pl
i. Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich - charakteryzujące budownictwo Kaszub (bez pasa nadmorskiego) i Kociewia http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl
j. Sądecki Park Etnograficzny – prezentuje budowle czterech polskich grup etnograficznych zamieszkujących historyczną Sądecczyznę, tj. Lachów Sądeckich, Górali Sądeckich, Pogórzan i Łemków http://www.muzeum.sacz.pl
k. Park Etnograficzny w Tokarni – prezentuje budowle z regionów Kielecczyzny http://mwk.com.pl
l. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej http://www.skansen.bialystok.pl/
m. Park Etnograficzny w Olsztynku prezentuje budowle z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambii (Obw. Kaliningradzki) oraz Małej Litwy (częściowo obw. Kaliningradzki, częściowo Litwa) - http://www.muzeumolsztynek.com.pl/
(…)

F. Koncerty, opery, operetki i spektakle teatralne
a. Polska Opera Królewska https://operakrolewska.pl/koncert-symfoniczny-retransmisja-na-kanale-youtube/
b. Filharmonia Narodowa w Warszawie http://www.filharmonia.pl/aktualnosci/muzyka-brzmi-dalej---
c. Teatr Wielki–Opera Narodowa https://teatrwielki.pl/
d. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" http://www.zespolslask.pl/pl//dodatkowe/19523/edukujemy-artystycznie/
e. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” https://mazowsze.waw.pl/

G. Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji
a. Instytut Polonika https://polonika.pl/co-nowego-/-zostanwdomu-konserwator-zabytkow-online
b. Instytut Adama Mickiewicza, https://iam.pl/pl
c. Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, http://ip.olsztyn.pl/
d. Narodowy Instytut Dziedzictwa, https://www.nid.pl/pl/
e. Instytut Teatralny, https://www.instytut-teatralny.pl/
(…)

H. Inne
a. Zostań w domu, sztuka przyjdzie do Ciebie
o https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
o https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2
o https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz3
b. Ninateka – bogaty zbiór polskich filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych, w tym darmowe polskie bajki dla dzieci: https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=&MediaType=&Paid=False&CategoryCodenames=bajki%2Cfilm&YearFrom=1927&YearTo=2020&Transcryption=False&SignLanguage=False&AudioDesc=False&Edu=False&EnglishVersion=False&Partner=&Subject=&Level=&Topic=&Desc=True&Sort=Recommended
c. Stowarzyszenie Wspólnota Polska http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/
d. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie https://pol.org.pl/audycje-wybitni-polacy-iirp/
e. Fundacja Wolność i Demokracja https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/
f. Centrum edukacyjne IPN: https://centrumedu.ipn.gov.pl/
g. Centrum edukacyjne Ośrodka „Karta” https://karta.org.pl/edukacja
h. Dom Spotkań z Historią https://dsh.waw.pl/
i. Centrum „Kopernik” http://www.kopernik.org.pl/; https://www.youtube.com/watch?v=mg_pMAmJwkQ
(…)
I. TVP i TVP Polonia
a. TVP https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
b. TVP Polonia www.polonia.tvp.pl/44889617/polonia-dzieciom
c. Ponadto programy dedykowane dla najmłodszych na Antenie TVP Polonia wraz z godzinami emisji:

Tytuł. Opis. Emisja (czas polski)
Słownik polsko@polski - talk - show prof. Jana Miodka. Program o poprawności i kulturze języka polskiego z udziałem prof. Jana Miodka. Profesor odpowiada na zagadnienia językowe uczestnikom programu oraz widzom za pośrednictwem skype'a. Sobota godz. 17.00 i 1.20

Zakochaj się w Polsce. Seria edukacyjno- podróżnicza promująca i popularyzująca Polskę w oparciu o jej potencjał historyczny, kulturowy i przyrodniczy. Niedziela godz. 1.20. Poniedziałek godz. 15.30


Przyrodnik na tropie. Program propaguje wiedzę o polskiej przyrodzie. Biolog oraz fotograf przyrody podpatruje z kamerą w naturalnym środowisku wybrane gatunki rodzimej fauny. Niedziela godz. 18.50


Baw się słowami. Program edukacyjny wspierający naukę języka polskiego dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym mieszkającymi poza Polską. Uczy poprzez zabawę̨ i muzykę. Elementy polskiej historii, geografii, kultury i obyczajowości. Poniedziałek – czwartek godz. 19.45 i 1.45

Czy wiesz, że…
Edukacyjny program dla dzieci, w którym robot Poldek przybliża znanych na świecie Polaków oraz najciekawsze polskie legendy. To również zestaw zagadek dla młodego widza. Niedziela godz. 19.1, piątek godz. 7.00.


A to polski właśnie
Cykl skierowany do widzów z poziomu uczniów szkoły podstawowej. W audycji wyjaśniane jest znaczenie słów i najczęstsze błędy językowe poprzez odwoływanie się do wierszyków oraz przysłów. Wypowiedzi obrazują dziecięce rysunki. środa godz. 7.05, 17.05, 1.20


Nela Mała Reporterka
Tytułowa Nela – w obecnej serii juz nastolatka - zwiedziła niemal cały świat. Teraz dzięki jej reportażom wszystkie dzieci mogą go poznać razem z nią przeżywając niesamowite przygody. Niedziela godz. 19.25 środa godz. 17.10 i 01.30


Zwierzaki Czytaki
Edukacyjny program dla najmłodszych widzów. Tytułowe zwierzaki to Rysia – ruda kotka i Szymek – szop pracz. Mieszkają razem z Michałem, który często czyta im książki. Poniedziałek godz. 6.45, 17.00 i 1.20


Figu Migu
Propozycja dla najmłodszych, której celem jest nauka języka migowego. Program poprzez muzykę i piosenki uczy dzieci języka migowego. Poniedziałek godz. 7.00, 17.15, 1.35


W krainie baśni
Edukacyjny cykl familijny utrzymany w konwencji widowiska teatralnego. Prezentacja baśni z morałem, skłaniającym rodziców do rozmów z dziećmi oraz zabawy w teatr. Wtorek godz. 06.45, 17.00, 1.20


Zaczarowany świat
Cykl edukacyjny dla dzieci i młodzieży opowiadający o sztuce i muzyce. Czwartek godz. 6.50, 17.05, 1.25


Domisie
Edukacyjny program dla najmłodszych widzów, przez zabawę uczy o świecie roślin i zwierząt. Piątek godz. 17.00 i 1.20